Informacja Dyrektora szkoły o dniach wolnych od zajęć .

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim informuje, że w związku z przełożeniem egzaminu ósmoklasisty, uległy zmianie terminy dodatkowych dni wolnych szkoły ustalone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603). Dni 21-22-23 kwietnia 2020 r. (dni w których miał być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty) były dniami normalnej pracy zdalnej dla wszystkich uczniów szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Egzamin ósmoklasisty, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się 16-17-18 czerwca 2020 r. Te dni są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć – pracy zdalnej. W te dni odwołane są również wszelkie zajęcia: dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacyjne oraz konsultacje w szkole.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Zdjęcie ze strony: https://sokolowpodl.pl/

Rocznica śmierci ks. Stanisława Brzóski

Zdjęcie ze strony: https://sokolowpodl.pl/
Zdjęcie ze strony: https://sokolowpodl.pl/

23 maja 1865 roku zginął na sokołowskim rynku, Patron naszej szkoły – ks. gen. Stanisław Brzóska. Razem z księdzem Brzóską zginął Jego adiutant Franciszek Wilczyński. Byli oni jednymi z ostatnich żołnierzy Powstania Styczniowego, ponieśli śmierć za Naszą Ojczyznę – za wolną Polskę.

Od 1993 roku nasza szkoła szczyci się bohaterskim Patronem – księdzem generałem Stanisławem Brzóską. W 2018 roku uroczyście obchodziliśmy 25-lecie nadania naszej placówce imienia ks. gen. Stanisława Brzóski.

W tym roku również pamiętaliśmy o naszym  Patronie – Bohaterze. 23 maja 2020 roku, w 155 rocznicę śmierci ks. Brzóski, wśród delegacji składających kwiaty pod Jego pomnikiem, była także delegacja reprezentująca naszą placówkę – Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim.

Konkurs „Coś z niczego, czyli moja ekologiczna zabawka”

1

Zdjęcie 1 z 4

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, obchodzonego corocznie 22 kwietnia, w klasach 2a i 2b został zorganizowany zdalny konkurs plastyczno- techniczny o tematyce ekologicznej pt. „Coś z niczego, czyli moja ekologiczna zabawka“. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych, rozbudzanie wyobraźni i fantazji, rozwijanie zdolności manualnych, wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno- technicznych.
Zadaniem dzieci wraz z rodzicami było zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika.

   Otrzymaliśmy bardzo dużo twórczych, ciekawych i pomysłowych prac. Te najciekawsze i pracochłonne zostały nagrodzone.

Laureatami I miejsca zostali:                                                              

 – Laura Kuskowska z kl. 2a

 – Kacper Krysiak z kl. 2b

Laureatami II miejsca zostali:

 – Radosław Godlewski z kl. 2a

 – Bartosz Sadłowski z kl. 2b

Laureatkami III miejsca zostały:

 – Oliwia Szczekutek z kl. 2a

 – Natalka Włoga z kl. 2b

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy. Gratulujemy zwycięzcom i bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się mimo trudnego czasu, który panuje obecnie.

DZIĘKUJEMY 

Organizatorzy:

Elżbieta Jasieńczuk

Jolanta Filipczak

Magiczna podróż po literaturze

dav

Zdjęcie 1 z 16

W dniach 10 – 11. 03. 2020 r. w bibliotece szkolnej odbywały się zajęcia z udziałem pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim p. Renaty Jaroszewskiej. W zajęciach brały udział klasy:  1A, 2A, 3A, 3B, 4B, 4C. Wykorzystując Teatr Ilustracji Kamishibai p. Renata przedstawiła różne oblicza bajki „Czerwony Kapturek”. Opowiedziała historię jej powstania oraz różne zakończenia tej bajki według różnych autorów. Duże znaczenie przywiązywała do wychowawczej roli utworu. Pani Renata przedstawiła także różne wydania książkowe tej bajki z wielu krajów świata: Rondo book, Pop – up, Quiet book, harmonijka ażurowa, piktogramami, zwój, Teatrzyk Kamishibai.

Lekcje te były bardzo ciekawe i zachęcające dzieci do czytania.

Nauczyciele biblioteki

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

Co ze szkołami do wakacji?

Plakaty „Czysta woda, zdrowia doda” w wykonaniu uczniów klasy I b.

Uczniowie klasy I b wykonali piękne plakaty „Czysta woda, zdrowia doda”. Wykazali się niezwykłą kreatywnością w wymyślaniu haseł o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie. Myślę, że będą prawdziwymi ekologami! Bardzo dziękuję Rodzicom za przesłanie prac wszystkich dzieci.

Wychowawczyni E. Wilk

 Oto hasła, które znajdują się na plakatach:

Kto się myje, ten długo żyje. Maksio

Woda – źródło życia. Jula G.

Woda- cud natury. Antoś

1 litr wypijesz, 1 kilometr przebiegniesz i nie utyjesz. Wojtek

Nie bądź leniuszkiem, pij wodę duszkiem! Wojtek

Pijesz wodę, dbasz o zdrowie. Pawełek

Czysta woda, zdrowia doda. Patryk

Czysta woda, zdrowia doda. Marek

Szklanka wody dla urody.  Asia M.

Czystą wodę pij, by mieć dużo sił! Zuzia P.

Podobni, jak dwie krople wody. Asia P.

Czysta woda, zdrowia doda,

Kto dużo pije, ten długo żyje! Sebastianek

Czysta woda,, zdrowia doda. Kubuś R.

Czysta woda, zdrowia doda. Zuzia S.

Woda źródłem życia. Natalka

Nie marnuj wody! Natalka

Szanuj wodę! Natalka

Jak będziesz pił dużo wody, to będziesz zdrowy! Natalka

Zdrowa woda, życia doda. Jula Ś.

Woda to Życie, dbajmy o nią! Filipek

Woda to źródło życia. Kubuś  Z.

Wodę pij, zdrowo żyj! Kamilek

Wiosna w świetlicy

Zima już się skończyła i możemy cieszyć się najpiękniejszą porą roku – wiosną. Wiosna dzieli się na kilka okresów:

  • przedwiośnie – w tym czasie kwitną takie kwiaty jak: przebiśniegi, krokusy, przylaszczki. Kwitną też niektóre drzewa i krzewy. Trwa ono od lutego-marca do początków kwietnia. Pojawiają się już pierwsze motyle. Jednym z nich jest motyl rusałka wierzbowiec, który daje się zauważyć na obrzeżach lasów, przy wiejskich drogach i w ogrodach. Pod koniec lutego, powracają z południa skowronki, rozweselające słoneczne dni swoim radosnym śpiewem. Ptaki rozpoczynają gody, budowanie gniazd i składanie jaj.
  • wczesna wiosna  – w tym okresie zakwitają m.in. pierwiosnki, kaczeńce, rzeżucha łąkowa. W lasach kwitną czeremchy, borówki czarne i poziomki a w ogrodach rozkwitają drzewa owocowe: śliwy, jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie. Drzewa liściaste zielenią się świeżo wypuszczanymi liśćmi. Ta część wiosny trwa mniej więcej od połowy kwietnia do połowy maja. Ptaki wysiadują jaja. Zwierzęta rodzą młode.
  • pełnia wiosny – to czas najpełniejszego rozkwitu przyrody. Widomym znakiem tego okresu jest kwitnienie kasztanowców i bzów. W ogrodach królują narcyzy i tulipany. Kwitną jarzębiny i głogi. Ptaki i inne zwierzęta opiekują się potomstwem. Ta część wiosny trwa około od połowy maja do połowy czerwca.

A kto chce się dowiedzieć jakie ptaki wracają do nas na wiosnę warto zajrzeć na stronę: https://ladnydom.pl/Ogrody/56,113395,23159522,jakie-ptaki-powracaja-na-wiosne-do-polski.html

Wiosna to też okres, kiedy obchodzimy Dzień Ziemi, który przypomina nam o tym, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Zdecydowanie jest to najbardziej ekologiczne święto całego świata. Ludzie jednoczą się ze sobą i chcą ratować naszą planetę. W 2020 roku Dzień Ziemi wypadał 22 kwietnia. Tegorocznym hasłem jest: Działanie na rzecz klimatu.

Z okazji wiosny i Dnia Ziemi proponujemy Wam drodzy uczniowie wiersze, krzyżówki i kolorowanki wiosenne. Te i inne krzyżówki i kolorowanki znajdziecie na stronach: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/krzyzowki-dla-dzieci/  lub  https://www.e-kolorowanki.eu/wiosna-kolorowanki/wiosna-malownaka/

„Apel do ludzi” – Karaszewski Stanisław
Gdy się do życia
wiosną świat budzi,
przyroda pisze
apel do ludzi:

To my, rośliny!
To my, zwierzęta!
O naszym zdrowiu
nikt nie pamięta?

Trujące ścieki,
trujące dymy,
bez tlenu rzeki…
…My się dusimy!

A gdy umrzemy
w trującym brudzie,
na martwej ziemi
zginą też ludzie!

Chcemy żyć z wami
w zgodzie, przyjaźni,
niechaj nie zabraknie
wam wyobraźni!

Tęczowy motyl
nad łąką lata,
pająk misternie
sieć swą uplata.

Patrzcie, jak pięknie
w lesie, w ogrodzie!
Ile jest życia
w ziemi i w wodzie!

I ty, Pierwszaku,
oszczędzaj wodę,
nie niszcz i nie śmieć.
DBAJ O PRZYRODĘ!
„Upodobania wiosny”
Wiosna nie znosi brudu,
bałaganu i nudy.
Wiosna ma skłonność
do porządku.
Zróbmy wiośnie przyjemność
i posprzątajmy –
najlepiej w każdym kątku.

Wiosna wie, że kiedy czystość
bije z każdego kącika,
lepiej się mysli,
lepiej wypoczywa
i chętniej czyta.

Wiosna nie znosi leni.
Wiosna jest pracowita.
Więc zacznij
wiosenne sprzątanie.
Wiosna cię wita.