Wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020

Opublikowane przez Jacek Maliszewski w dniu

Poniżej plik PDF z ważnymi informacjami dotyczącymi PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA podczas Egzaminu Ósmoklasisty: