Koniec roku szkolnego 2019-2020

„Wymagajcie od siebie

choćby inni od was nie wymagali.”

                                      Jan Paweł II

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim.

Po nietypowym roku szkolnym 2019/2020, roku, w którym tylko do połowy marca nauka odbywała się w sposób tradycyjny, w salach lekcyjnych; roku, w którym od kilku miesięcy pracowaliśmy zdalnie, wykorzystując głównie elementy Technologii Informacyjno Komunikacyjnych, przychodzi czas laby i swobody. Kończący się rok wszystkich nas (rodziców, nauczycieli, uczniów) wzbogacił w liczne doświadczenia. Zdobyliśmy nowe umiejętności, podjęliśmy niełatwe wyzwania.

Nadszedł czas na podsumowanie ciężkiej i trudnej pracy wszystkich, pracy, która znalazła odzwierciedlenie na świadectwach szkolnych.

Uczniom dziękuję za całoroczny trud włożony w naukę.  Rodzicom za wyrozumiałość, zaangażowanie i pomoc dzieciom, głównie podczas nauki zdalnej. Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym dziękuję za kolejny rok wytężonej, ale niezwykle – mam nadzieję – satysfakcjonującej pracy. 

Przychodzi czas zawsze oczekiwanych wakacji i odpoczynku od obowiązku nauki szkolnej.  

Wszystkim przekazuję wyrazy szacunku i uznania oraz składam życzenia radosnych i niezwykłych wakacji, które pozwolą nabrać energii do pracy w nowym roku szkolnym.

Życzę fantastycznego wypoczynku, pełnego miłych przygód i wspaniałych przeżyć, a po wakacjach tak oczekiwanego powrotu do szkolnych ławek.

Wakacje 2020 uważam za rozpoczęte!

Dyrektor Szkoły

Grażyna Skonieczna

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca br. Minister Edukacji Narodowej skierował list do szkół i placówek oświatowych z okazji zbliżającego się zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W liście minister przekazał podziękowania dla dyrektorów i nauczycieli za profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków zawodowych, szczególnie w okresie pandemii. Podziękował również rodzicom za wspieranie dzieci w nauce na odległość oraz życzył wszystkim bezpiecznych wakacji.

Harmonogram odbioru świadectw szkolnych przez uczniów poszczególnych klas w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram odbioru świadectw szkolnych
przez uczniów poszczególnych klas
w roku szkolnym 2019/2020

Czwartek 25.06.2020 r.

kl. 5a

11:00 – 11:30

sala 20

kl. 5b

11:15 – 11:45 

sala 24

kl. 5c

11:30 – 12:05  

sala 26

kl. 5d

11:45 – 12:15 

sala 21

kl. 4a

12:00 – 12:30 

sala 20

kl. 4b

12:15 – 12:45 

sala 24

kl. 4c

12:30 – 13:00 

sala 26

kl. 2a

13:00 – 13:30 

sala 21

kl. 2b

13:15 – 13:45 

sala 24

kl. 1a

13:30 – 14:00 

sala 26

kl. 1b

13:45 – 14:15

sala 20

kl. 3a

14:30 – 15:30  

sala 26

kl. 3b

14:45 – 15:45  

sala 3

kl. 0a

15:00 – 15:30 

zerówka

kl. 0b

16:00 – 16:30  

zerówka

Piątek 26.06.2020 r.

kl. 6a

09:00 – 09:30 

sala 20

kl. 6b

09:15 – 09:45 

sala 26

kl. 6c

09:30 – 10:00 

sala 21

kl. 6d

09:45 – 10:15 

sala 24

kl. 7a

10:00 – 10:30 

sala 20

kl. 7b

10:15 – 10:45 

sala 26

kl. 7c

10:30 – 11:00 

sala 21

kl. 8a

11:00 

sala 26

kl. 8b

11:00 

sala 21

kl. 8c

11:00 

sala 24 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – przewodnik dla Rodziców

Rodzice Uczniów klas ósmych szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej Państwa dzieci jest dużym wyzwaniem.

Wybór, przed którym stają młodzi ludzie, wymaga dojrzałości i odpowiednich umiejętności oceny sytuacji obecnej, a także przewidywania następstw tej decyzji. Istotne jest odpowiednie przygotowanie, zgromadzenie wiedzy, refleksja nad oczekiwaniami, preferencjami, uzdolnieniami dziecka, a także wizja jego przyszłości zawodowej. Ważne jest, by w podejmowaniu tej trudnej decyzji towarzyszyli uczniom ich rodzice, służąc swoją radą i doświadczeniem.

Zachęcamy Państwa do korzystania z publikowanej prezentacji. Wierzymy, że Przewodnik będzie pomocnym narzędziem przy podejmowaniu wspólnie z dzieckiem właściwej decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły i profilu kształcenia.

Informacja Dyrektora szkoły o dniach wolnych od zajęć .

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim informuje, że w związku z przełożeniem egzaminu ósmoklasisty, uległy zmianie terminy dodatkowych dni wolnych szkoły ustalone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603). Dni 21-22-23 kwietnia 2020 r. (dni w których miał być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty) były dniami normalnej pracy zdalnej dla wszystkich uczniów szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Egzamin ósmoklasisty, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się 16-17-18 czerwca 2020 r. Te dni są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć – pracy zdalnej. W te dni odwołane są również wszelkie zajęcia: dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacyjne oraz konsultacje w szkole.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

Co ze szkołami do wakacji?

REKRUTACJA do Szkoły Muzycznej

OGŁOSZENIE

Szkoły Muzycznej I stopnia im. M. K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim:

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Pragniemy poinformować, że trwa REKRUTACJA do Szkoły Muzycznej I st. im. M. K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim na rok szkolny 2020/2021. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie szkoły*, wysłać pocztą na adres: Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 3, 08-300 Sokołów Podlaski lub złożyć wniosek on-line. Wnioski znajdują się na naszej stronie internetowej www.szkolaoginskiego.plw zakładce Rekrutacja.

*w celu złożenia wniosku w sekretariacie Szkoły prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 257812320 lub 502179180

Serdecznie zapraszamy uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne sokołowskiej Szkoły Muzycznej

Informacja dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do PRZEPROWADZENIA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę OD 30 MARCA DO 1 KWIETNIA BR.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

Żegnamy Panią Annę Kurowicką

„Ktoś tutaj był i był,

a potem nagle zniknął

I uporczywie go nie ma.”                        Wisława Szymborska

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła długoletnia przewodnicząca Rady Rodziców  naszej szkoły,

 Pani Anna Kurowicka. Była bardzo odpowiedzialną osobą, świetną organizatorką, potrafiła zgromadzić wokół siebie samych życzliwych ludzi. 

 Rodzinie składamy kondolencje.

Dyrekcja i pracownicy.

Zmiana zasad rekrutacji

Rekrutacja – zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, prosimy o przesyłanie wniosków drogą mailową (szkola@sp4.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Kupientyńska 15, 08-300 Sokołów Podlaski).

Do uzupełnienia ewentualnych braków rodzice zostaną wezwani telefonicznie, po ustabilizowaniu sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju.