Praca uczniów w czasie zawieszenia zajęć

Uwaga Uczniowie i Rodzice.

W związku z zarządzoną przerwą w odbywaniu zajęć lekcyjnych, od 12 marca 2020 r. w dzienniku elektronicznym Librus Synergia nauczyciele będą umieszczali zadania do samodzielnej pracy ucznia (jako wiadomości lub zadania domowe). 

Zachęcamy uczniów do korzystania z platformy epodręczniki.pl i innych edukacyjnych stron www oraz do samodzielnej pracy.

Informujemy, że okres kwarantanny nie jest czasem ferii, czas ten  powinien być efektywnie wykorzystany na naukę. Prosimy również stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i unikać przebywania w miejscach publicznych, w szczególności unikania większych zgromadzeń (galerie handlowe i inne miejsca).

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W dniach 12 i 13 marca w szkole będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. 

W dniach 16 – 25 marca zawieszone będą wszystkie zajęcia.

Prosimy Rodziców i uczniów o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym Librus i na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie MEN

Choinka szkolna

Choinka szkolna – 17 stycznia 2020 r. (piątek)

Kl. 0-III – godz. 8:00- 12:30 (odbiór uczniów 12:00 – 12:30)

Kl. IV – godz. 13:00 – 17:00

Kl. V – VI – godz. 13:00 – 17:30

Kl. VII – VIII godz. 13:00 – 19:00

Na choince szkolnej bawią się tylko uczniowie naszej szkoły. Absolwenci oraz osoby z zewnątrz nie mogą w tym czasie przebywać na terenie placówki.

(Informacji na temat zajęć lekcyjnych w tym dniu udzielają wychowawcy)

„Dzieciaki do rakiet”

pilka

Drodzy Rodzice i Uczniowie PSP nr 4!

Szkoła nasza po raz drugi bierze udział w ogólnopolskiej akcji promującej aktywność fizyczną wśród uczniów – w konkursie „Dzieciaki do rakiet”. Nagrodą są zestawy profesjonalnego sprzętu sportowego do wykorzystania podczas lekcji wychowania fizycznego. Zwycięskie szkoły zostaną wyłonione w drodze głosowania internautów, dlatego prosimy wszystkich rodziców i uczniów o głosowanie na naszą pracę konkursową na stronie: www.dzieciakidorakiet.pl

Ważny jest każdy głos. Głosowanie trwa od 14 do 30 listopada.

Oddajemy 1 głos dziennie z każdego adresu e-mail.