Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, Więcej…

Informacja dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do PRZEPROWADZENIA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę OD 30 MARCA DO 1 KWIETNIA BR. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

Żegnamy Panią Annę Kurowicką

„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął I uporczywie go nie ma.”                        Wisława Szymborska Z żalem zawiadamiamy, że zmarła długoletnia przewodnicząca Rady Rodziców  naszej szkoły,  Pani Anna Kurowicka. Była bardzo odpowiedzialną osobą, świetną organizatorką, potrafiła zgromadzić wokół siebie samych życzliwych ludzi.   Rodzinie składamy kondolencje. Dyrekcja i pracownicy.

Logo szkoły

Zmiana zasad rekrutacji

Rekrutacja – zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, prosimy o przesyłanie wniosków drogą mailową (szkola@sp4.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Kupientyńska 15, 08-300 Sokołów Podlaski). Do uzupełnienia ewentualnych braków rodzice zostaną wezwani Więcej…

“Dzieciaki do rakiet”

Drodzy Rodzice i Uczniowie PSP nr 4! Szkoła nasza po raz drugi bierze udział w ogólnopolskiej akcji promującej aktywność fizyczną wśród uczniów – w konkursie „Dzieciaki do rakiet”. Nagrodą są zestawy profesjonalnego sprzętu sportowego do wykorzystania podczas lekcji wychowania fizycznego. Zwycięskie szkoły zostaną wyłonione w drodze głosowania internautów, dlatego prosimy Więcej…

Skip to content