Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

Przewodnicząca – Monika Pasik

Z-ca Przewodniczącej – Anna Księżopolska-Kur

Sekretarz – Beata Sadłowska

Skarbnik – Elżbieta Prokurat – Zawadzka

Członek – Krzysztof Krysiak

Członek – Dorota Zadrożna

Członek – Marek Łałak

Konto Rady Rodziców:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim
05 9221 0000 0014 0269 3000 0010