Stołówka

Opłata za obiady

w miesiącu

wrześniu

cały obiad – 3 dni x 2,50 + 18 dni x 5,00 zł = 97,50 zł

zupa – 21 dni x 2,50 zł = 52,50 zł


cena 1 obiadu – 5,00 zł

sama zupa       -2,50 zł


Płatność do 10-go każdego miesiąca.

Prosimy o terminowe wpłaty.

Opłaty za obiady będą pobierane u kierownika świetlicy w dni i godziny wyznaczone w harmonogramie:

Poniedziałek   7.30 – 8.30       10.30 – 12.30

Wtorek            7.30 – 8.30       10.30 – 12.30

Środa              7.30 – 8.30

Czwartek        10.30 – 13.30

Piątek             10.30 – 13.30

lub na nr konta: 09 1240 2715 1111 0000 3272 5456

(podać imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc)

Odliczenia prosimy ustalić z kierownikiem świetlicy.

Kontakt telefoniczny: 698 884 283